ரஜினி 6 – சோதனை மேல் சோதனை

எந்திரன் படத்தின் மூலம் தமிழ் நாட்டுக்கு மட்டுமல்ல இந்தியாவிலேயே நம்பர் 1 நடிகர் தான் தான் என்பதை நிரூபித்தார்  ரஜினி. சம்பளத்தில் நம்பர் 1, வசூலில் நம்பர் ஒன் என, ஆசியாவின் ஜாக்கி சானுக்கே சவால்...