டயப்பர்

மீ

அன்பே 

உன்னை காரணமில்லாமல் காதலிக்க 

காரணமின்மையே ஒரு காரணம் ஆகி விடாதா

பத்தினி 

செருப்பு பிஞ்சிடும்-

போய் டயப்பர் மாத்து மொதல்ல

Leave a Reply

Your email address will not be published.