ஹாம் பர்கரும் , ஆயிரம் தோட்டாக்களும்

அமெரிக்காவில் ஒரு விதமான பதட்ட சூழ்நிலை நிலவுகிறது . உயர்ந்து வரும் விலைவாசி, கொரோனாவால் ஏற்பட்ட சப்ளை செயின் பிரச்சனைகள் என்று அமெரிக்காவின் மேல் சனி பகவானின்  பார்வை ஸ்திரமாக உள்ளது.  இதன்  தாக்கத்தால் குழந்தைகளுக்கு...